ஊவா மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின்  I மற்றும் II தரத்தின் உத்தியோகத்தர்களுக்கான இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வினைத்திறன்காண் தடைப்பரீட்சை – 2023

  • මාර්ගගත දත්ත පත්‍රිකාවටද (online form) ඉල්ලා ඇති තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්යය වන අතර එහිදී පත්‍රිකාව Submit කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට ලැබෙන ලියාපදිංචි අංකය අයදුම්පතෙහි සඳහන් කළ යුතුය.
  • ஆன்லைன் படிவத்திலும் கோரப்பட்ட தகவலை உள்ளிடுவது கட்டாயமாகும். அங்கு படிவத்தை சமர்ப்பித்த பிறகு, விண்ணப்பத்தில் பதிவு எண்ணைக் குறிப்பிட வேண்டும்.
  • It is mandatory to enter the requested information in the online form where the registration number you will receive after submitting the form should be mentioned in the application.
මාර්ගගත දත්ත පත්‍රිකාව / Online Form

 

නිවේදනය භාගත කරන්න/அறிவித்தலை தறவிறக்கம் செய்ய

 

අයදුම්පත්‍රය භාගත කරන්න / விண்ணப்பப்படிவத்தை தறவிறக்கம் செய்ய

අයදුම්පත / Application

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය – 2023.11.10

விண்ணப்பப்படிவங்ளை ஏற்றுக்கொள்ளும் இறுதித்திகதி – 2023.11.10

Loading